ไฟล์แจ้ง ประกาศหน้าที่การทำบัตร ประตู และไม้กั้น

แจ้งการเข้าฉีดพ่นน้ำยากำจัดปลวก ยุง มด และแมลง ของอาคาร CMO, The Eyes และ อาคาร PM Center

แจ้งการเข้าฉีดพ่นน้ำยากำจัดปลวก ยุง มด และแมลง ของอาคาร CMO, The Eyes และ อาคาร PM Center

แจ้งเรื่องลูกค้าภายนอกเข้าถ่ายทำในวันที่ 1-2 ก.ค. 60

สินค้าลดราคาพิเศษ 50% สำหรับพนักงาน จากงาน “เย็นศิระเพราะพระบริบาล”

สินค้าลดราคาพิเศษ 50% สำหรับพนักงาน จากงาน “เย็นศิระเพราะพระบริบาล”

แจ้งผู้รับเหมาเข้าดำเนินการซ่อมท่อประปาบริเวณ ครัวพิจิกา

แจ้งผู้รับเหมาเข้าดำเนินการซ่อมท่อประปาบริเวณครัวพิจิกา

แจ้งลูกค้าภายนอกเข้าถ่ายทำในวันที่ 24-25 มิถุนายน 2560

แจ้งกำหนดการ Supplier เข้าทำความสะอาดกระจกใน Town Hall